Privacybeleid

Privacybeleid

Met dit privacy statement willen we u laten weten welke gegevens Braggeltocht Garnwerd van u verzamelt en met welk doel we dit doen.
Gegevens die u aan Braggeltocht Garnwerd verstrekt, zullen we vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandelen.

Voor welk doel verzamelen we gegevens

De gegevens die middels het inschrijfformulier worden verstrekt, worden door ons verwerkt zodat we u toegang kunnen geven tot de Braggeltocht Garnwerd.

Tevens worden deze gegevens gebruikt omu op de hoogte te houden van nieuws en informatie omtrent de Braggeltocht Garnwerd. Denk hierbij aan aanvangstijden, wijzigingen of afgelastingen.

De gegevens die middels het contactformulier worden verstrekt worden door ons alleen gebruikt voor het afhandelen van uw vraag of klacht.

Bewaartermijn

De gegevens die we verzamelen worden maximaal 2 jaar bewaard.

Cookies

Worden niet gebruikt.

Foto’s en/of video’s

De foto’s en/of video’s die op de website en op Facebook worden getoond zijn gemaakt in een openbare ruimte. Daarom mogen ze in principe getoond worden. Braggeltocht Garnwerd zal zo zorgvuldig als mogelijk omgaan met beeldmateriaal. Mocht u het niet eens zijn met een foto of video die geplaatst is, laat het weten, dan zullen we in gezamenlijk overleg maatregelen treffen.

Derde Partijen

De gegevens worden uitsluitend door Braggeltocht Garnwerd verwerkt. En niet aan derde partijen verstrekt.

Beveiliging

Braggeltocht Garnwerd heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens te beschermen tegen opzettelijk of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of inzage door onbevoegden.